info@krugovi.hr
01 562 87 56
Kombolova 13, Zagreb

Krugovi

Centar Krugovi, za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje. Područja djelovanja udruge su: ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje.

Što želimo

Cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

Što radimo

Centar pruža podršku ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Bavi se pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.Nadalje, udruga se svojim djelovanjem zalaže za odgoj djece i mladih za aktivno i tolerantno društvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja i odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku.

Zašto je to važno

Svrha i programsko područje djelovanja Centra Krugovi jest da pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Kako se uključiti

Javite nam se na mail info@krugovi.hr ili na našim društvenim mrežama!