pz@prijatelji-zivotinja.hr
060 44 66 44
Jurišićeva 25, Zagreb

Prijatelji životinja

Udruga Prijatelji životinja neprofitna je nevladina udruga, osnovana 2001. godine s ciljem promoviranja zaštite i prava životinja te vegetarijanstva, odnosno veganstva, kao etički, ekološki i zdravstveno prihvatljivog životnog stila.

Što želimo

Krajnji cilj je ukidanje specizma, odnosno bilo kojeg oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje biocentrizma i održivog načina življenja za opće dobro.

Što radimo

U dosadašnjem djelovanju Prijatelji životinja održali su stotine kampanja i akcija kojima su skrenuli pozornost na patnje životinja u prehrambenoj industriji, laboratorijima, farmama krzna, lovu i ribolovu, industriji zabave te educirali o problemu napuštanja i zlostavljanja kućnih životinja. U ostvarivanju svojih ciljeva Prijatelji životinja koriste se sljedećim metodama: edukacijom građana suradnjom s javnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini suradnjom s organima vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini suradnjom sa srodnim udrugama iz inozemstva predlaganjem izmjena zakona i podzakonskih akata javnim manifestacijama (informativni štandovi, festivali, prosvjedi, povorke, javne akcije) predavanjima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te na fakultetima radionicama objavom knjiga, filmova, brošura, letaka, web-stranica i drugih tiskanih i on-line izdanja savjetovanjem o zdravoj prehrani, načinima djelovanja za životinje i okoliš i slično programima povoljnijih i, ovisno o doniranim sredstvima, besplatnih kastracija