info@zagreb-pride.net
01 580 65 60
Andrije Žaje 43A, Zagreb

Zagreb Pride

Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

Što želimo

Udruga postoji radi ostvarenja socijalne pravde i sistemskog unaprjeđenja LGBTIQ prava kroz zalaganje za javno dobro.

Što radimo

Zagreb Pride se dosljedno, javno, glasno i direktno bori protiv homofobije, bifobije, transfobije, seksizma, šovinizma, mizoginije, rasizma i svih oblika isključivosti. Ova udruga je progresivna snaga koja kontinuirano u fokus stavlja probleme u društvu i potiče sve oblike javnosti – društvo, donositelje/ice politika, LGBTIQ zajednicu – kako bi transformirale društvo i učinile ga ravnopravnim i jednakopravnim za sve.

Zašto je to važno

Aktivno društvo solidarnosti, jednakopravnosti i ravnopravnosti, socijalne pravde koje postiže se kroz dekonstrukciju patrijarhata i svih njegovih pojavnih oblika, uvažavajući pritom puno pravo svake osobe na samoodređenje, samoidentifikaciju i samodefiniciju.