croatia@yihr.org
Eugena Kumičića 8, Zagreb

Inicijativa mladih za ljudska prava

Inicijativu mladih za ljudska prava osnovali su krajem 2008. godine mladi aktivisti za ljudska prava uz potporu tada regionalne Inicijative mladih za ljudska prava. Od tada, regionalna organizacija je prošla transformaciju iz koje je od nacionalnih ureda/programa stvoreno pet autonomnih organizacija koje su 2010. godine ponovno uspostavile regionalnu mrežu. Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska jedna od pet članica YIHR regionalne mreže. Članice usko surađuju kroz tijelo Regionalne koordinacije i zajedno implementiraju projekte i programe. Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska ima sjedište u Zagrebu no svoje programe ostvaruje i u drugim djelovima Hrvatske, pogotovo u područjima koja su pogođena nedavnim ratom. Članovi Inicijative su mladih aktivisti za ljudska prava, pravnici, novinari, studenti, pisci, istraživači i stručnjaci iz područja tranzicijske pravde i međunarodnih odnosa iz Hrvatske i ostalih zemalja regije. Inicijativa također ima i aktivističke baze u mnogim gradovima.

Što želimo

Živjeti u odgovornim društvima koja su naučila lekcije iz prošlosti i streme ka pozitivnoj budućnosti temeljenoj na poštivanju ljudskih prava, građanskim vrijednostima i vladavini prava. Misija Inicijative mladih za ljudska prava je vođena vrijednostima koje želi ostvariti u društvu. Odgovornost - Inicijativa zagovara za odgovornost u društvu i vjeruje da je ova vrijednost središnja za budući razvoj društva. Istina - Inicijativa zagovara za istinu i jasno utvrđivanje činjenica o ratu u bivšoj Jugoslaviji jer vjeruje da svi zločini iz prošlosti trebaju biti prepoznati i imenovani. Pravda - Inicijativa se zalaže za pravdu jer vjeruje da dostojanstvo žrtva mora biti obnovljeno i da patnje žrtava moraju biti prepoznate i obeštećene kroz reparacije i kazneni progon počinitelja. Suživot - Inicijativa vjeruje da građani različitih etničkih, vjerskih, rasnih, društvenih, seksualnih i drugih pripadnosti mogu i trebaju živjeti zajedno u miru uz međusobno poštovanje. Ljudski život i dostojanstvo - Inicijativa se zalaže da ljudski život i dostojanstvo postanu temelj demokratskog razvoja regije bivše Jugoslavije. Glavni cilj regionalne mreže Inicijative mladih za ljudska prava je spriječiti ponavljanje ratova iz ’90-ih.

Što radimo

Suočavanje s prošlošću, bavljenje s ostavštinom prošlosti u sadašnjosti i učenje iz iskustava prošlosti za bolju budućnost; Pružanje podrške žrtvama kršenja ljudskih prava i doprinos uspostavljanju institucionalnog okvira za sprečavanje (ponavljanja) masovnih kršenja ljudskih prava u budućnosti; Razvoj kapaciteta i suradnje među mladim ljudima sa ciljem stvaranja društava mira u kojima se građanske vrijednosti i ljudska prava poštuju u potpunosti.

Zašto je to važno

Inicijativa za ljudska prava je neprofitna i nevladina organizacija koja smatra da je poštovanje ljudskog života jedini temelj i osnovna vrijednost svakog otvorenog i uspješnog društva.